Region Kronoberg beslutade under eftermiddagen att ha fortsatt stabsläge, vilket är det lägsta beredskapsläget inom sjukvården.

Anledningen är att det råder brist på personal inom några verksamheter i både Ljungby och Växjö.

"Staben har under dagen fortsatt inventera och skapat sig en uppdaterad bild av läget", meddelar Region Kronoberg i ett pressmeddelande.

Bedömningen är att det i nuläget finns vårdplatser att tillgå och att läget är stabilt inför kvällen och natten.

Översyn och resursplanering inför veckan sker löpande, liksom fördelning av resurser.

Det kan bli tal om att ställa in operationer. Men något sådant beslut har ännu inte fattats.

Ett nytt stabsmöte kommer att hållas under torsdagen.