De var på natten, den 25 maj förra året, som två spårtekniker skadades allvarligt. Detta sedan de hade blivit påkörda av ett SJ-tåg nära järnvägstationen i Markaryd.

Enligt Trafikverkets utredning så hade man inte vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävdes. Bland annat begärdes inte så kallat A-skydd, ett skydd som innebär att ingen tågkörning får ske över arbetsplatsen.

Åklagare Lotten Loberg säger till Sveriges Radio Kronoberg att det, trots att det fanns brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, inte går att bevisa att "någon genom straffbar oaktsamhet orsakat olyckan".

Lotten Loberg har därför beslutat att lägga ner förundersökningen.