Han är född och uppväxt i Köpenhamn, men har svensk påbrå och tillbringade alla sina skollov i Småland.


– Min stora passion är bevarandet av gammal naturskog, så jag var redan från början aktiv med rapportering av särskilt värdefulla skogar. När jag började, var bara tre promille av Sveriges skog utanför fjällregionen skyddad.

– I dagsläget närmar vi oss tre procent, en tiodubbling. Men med dagens skogsbruk behövs långt mer skyddad skog, och i princip är alla numera överens om detta. 

I vår region är blandskogen av självsådd barrskog med inslag av bok en specialitet

Henrik berättar att det i vår trakt har både norrländska och sydliga inslag. Tjäder och duvhök häckar sida om sida med nötväcka och gröngöling.

Ett särskilt bekymmer i vår region är dock den ökande granifieringen av landskapet, som drabbar arter som tjädern och orren hårt. Gammal tallskog håller däremot på att bli sällsynt.
Med sitt genuina intresse för just skogen, naturen och fågellivet har Henrik Bandak fotograferat mycket genom åren och nu finns de utvalda färgförstoringarna att se på Ljungby bibliotek. En utställning med början den 7 augusti som pågår fram till och med den 27 augusti.