Einarsson Bil i Älmhult har bakom sig en tuff period i och med att verksamheten i Helsingborg varit inne i en avvecklingsfas.

Efter april fanns också en övertalighet med sju personer.

Nu har företaget inte bara kommit igenom detta, utan genomfört en åtgärd som redan burit frukt i och med att Björn Olofsson anställts som extern vd.

Genom att också erbjuda Fredrik Stenqvist delägarskap har företaget en stark grund inför framtiden.

Efter tio år med Einarsson Bil tyckte delägarna Reine Einarsson och Mikael Bernebring att tiden var mogen för lite nya idéer från Björn och nu även Fredrik.

Stor tillgång

Fredrik Stenqvist har tidigare jobbat inom Ikea Industries och varit säljare på bildelsfirman Mekonomen i Älmhult.

– Vi känner att företaget har blivit så stort, säger Reine Einarsson.

– Vad vi behöver är nya infallsvinklar från en kompetent person. Fredrik har en annan bakgrund än vi andra, och han kommer att bli en stor tillgång.

En utgångspunkt för detta är att bilbranschen är föränderlig.

Stenqvist var inte sen att haka på erbjudandet:

Annons

– Detta är en inspirerande uppgift och jag är tacksam över att ha fått den här möjligheten att ta klivet över till att bli entreprenör.

– Jag har aldrig tidigare kommit in i ett gäng så här snabbt, och kulturen här har inspirerat mig mycket.

Bli bäst

Fredrik Stenqvist berättar att han inte har någon färdig formel för framgång.

Målsättningen är att bli bäst på bilar i såväl Älmhult som Hässleholm.

Sedan verksamheten i Helsingborg avvecklats, återstår försäljning av KIA samt Peugeot transportbilar i Älmhult samt av Peugeot i Hässleholm.

I våras fanns långt framskridna planer på att öppna en ny bilhall i Älmhult för försäljning av Peugeot personbilar.

Vd Björn Olofsson:

– I sviterna av Helsingborgsaffären har vi i stället valt att i första hand utveckla vår befintliga verksamhet i Älmhult och Hässleholm.

– Den planerade satsningen på en ny bilhall för Peugeot har vi tagit beslut om att skjuta på ytterligare ett tag. Det rör sig om ganska stora investeringar och vår planerade skadeverkstad beräknas vara igång vid halvårsskiftet 2018.

Einarsson Bil har medvind just nu.

Det säljs fler bilar på anläggningarna i Älmhult och Hässleholm nu, än det gjordes vid motsvarande tid förra året.

Var tredje ny bil som levereras i Älmhult är just en KIA.

Einarsson Bil har 28 anställda.