Älmhults kommun har tillhört de kommuner som inte kunnat ta emot de antal flyktingar som statsmakterna önskat.

Orsak: Det har inte funnits lediga lägenheter.

Om sådana funnits skulle en kommun av Älmhults storlek ha tagit emot ett 50-tal flyktingar varje år. Något år har kommunen inte tagit emot någon flykting alls.

– Men nu vänder staten på kuttingen, säger Helen Bengtsson.

– Alla kommuner ska ta emot flyktingar.

Detta enligt de nya anvisningsregler som gäller sedan månadsskiftet, för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Det innebär också att kommunerna inte har något val, utan att man är tvingade att tillhandahålla lägenheter för flyktingar.

Därför har Älmhultsbostäders ägare, det vill säga kommunen, gett bostadsbolaget i fråga i uppdrag att tillhandahålla tio lägenheter.

Annons

– Vi är skyldigt att lösa detta, säger ÄBO´s ordförande Helen Bengtsson.

– Säger ägaren detta måste vi göra så.

Till saken hör att det är stor bostadsbrist i Älmhults kommun, där uppskattningsvis 1 000 personer står i bostadskö.

Detta tvingas ÄBO bortse från.

Därför ska med andra ord flyktingarna gå före i kön?

– I och med att socialförvaltningen hyr ett antal lägenheter är det så, säger Helen Bengtsson.

– Socialförvaltningen behöver lägenheter för en viss grupp av människor. Det kan gälla personer med försörjningsstöd, personer med funktionshinder eller personer med psykiska besvär.

Det borde väl betyda att de nya reglerna innebär att flyktingar kan gå före personer som stått flera år i bostadskö?

– Det som händer är att tiden kan förlängas i kön. Alla drabbas på ett eller annat sätt.

Kan inte detta leda till dålig stämning?

– Jo. Vill man att det ska bli det, så blir det så. Men kan man inte se det sociala i detta? Vi har en skyldighet att ta ett socialt ansvar.

– Problemet är att man i kommunen inte byggt speciellt mycket de senaste tio” åren.