För att öka kapaciteten till vattenverket måste Älmhults kommun byta ut vattenledningarna i Gotthards gata. Därför har korsningen med Köpmangatan och Kyrkogatan varit avstängd sedan den 1 oktober.

Avsikten var att korsningen skulle öppnats för trafik på torsdagen, den 11 oktober. Dock har problem tillstött, berättar Kristin Täljsten, va-chef i Älmhults kommun:

– Ventilerna på de nya ledningarna fungerar inte, vilket gör att arbetet försenas. Entreprenören har begärt att få en vecka till på sig för att avhjälpa felen.

Den 18 oktober är sista datum för att arbetena är klara och trafiken kan släppas på.