I länet så skedde presentationerna i Markaryd och i Växjö. Det passade bra att lägga presentationen i landsbygdskommunen Markaryd, ansåg riksdagsledamot Monica Haider (S), som är representant i parlamentariska landsbygdskommittén.

– Och Markaryd har ju faktiskt ett 'embryo' till ett sådant här servicekontor med polis, försäkringskassa och arbetsförmedling, tilläger hon.

Ett av de 75 förslagen från parlamentariska landsbygdskommittén går ut på att den lokala serviceverksamhet som idag utförs av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ska samlas i en ny organisation. Då blir det möjligt att samla samlokalisera Arbetsförmedlingens, Polismyndighetens och Migrationsverkets lokala serviceverksamhet med denna nya organisation.

Ett annat förslag som finns med i slutbetänkandet rör utbildningscentra.

– Att det ska finnas ett utbildningscentra i varje FA-region. Då är det så att Markaryd, Ljungby och Älmhult är tre kommuner som inte har något utbildningscentra i samma arbetsmarknadsregion, säger Monica Haider.

Syftet med parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande är att det ska bli en sammanhållen politik i Sverige för att försöka minska klyfterna mellan landsbygd och stad. Någon sammanhållen politik har, enligt Haider, inte funnits tidigare.

Betänkandet är uppbyggt på åtta olika områden.

– Ett område är näringspolitik. Ett område är digitalisering och transportinfrastruktur (väg och järnvägar), ett är kompetensförsörjning, och ett är bostadspolitik och samhällsplanering, och ett som är tillgång till service, välfärd och kultur. Ett är statlig närvaro. Och ett är hur vi styr den statliga förvaltningen, och ett är civilsamhället.

En av de stora sakerna i betänkandet är bredbandstillgången. Detta då dagens samhälle bygger på att det finns informationsteknologi.

– Har inte vid det överallt så ställer vi de människorna utanför.

Regeringen ska anslå 300 miljoner kronor varje år till Post- och telestyrelsen. Detta för att den ska kunna fördela pengar till länsstyrelserna, så att bredbandsutbyggnaden blir klar.