Ljungby


Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mannen i fråga som inte följt sin dom om att göra samhällstjänst och gå på de utsatta mötena, har som anledning uppgett att han prioriterade skolan. Han tyckte att det var viktigare.

Han har som försvar sagt att han förstår att det var fel och att han har försökt att ändra sitt beteende.

Mannen menar att han har varit på tolv av de tjugo mötena och utfört mellan 40 och timmar av den samhällstjänsten som han blivit tilldömd.

Personen på frivården har en annan uppfattning och framför att mannen har uteblivit från olika möten vid 16 tillfällen, genomfört 21 timmar av samhällstjänsten och medverkat i nio av de tjugoen möten i det avsedda programmet.

Tingsrätten i Växjö har klarlagt att mannen endast har utfört en mindre del av den utdömda samhällstjänsten och inte skött sina kontakter med frivården. De menar att han därmed allvarligt åtsidosatt sina åligganden enligt domen skyddstillsyn.

Mannen har även tilldelats en kontaktföreskrift av frivården och en varning av övervakningsnämnden utan att det skett någon påtaglig förbättring.

Med beaktande av vad han avtjänat till följd av domen på skyddstillsyn döms mannen till tre månaders fängelse.