Kommunstyrelseordförande Bengt Germundsson (KD) påpekar i en kommentar att det i den kommunbudget som klubbades i kommunfullmäktige i juni, i år, "fanns tydliga skrivningar om betydelsen av vackra miljöer, infarter, centrum med mera, samt betydelsen av att kommunen föregår med gott exempel när det gäller skötseln av sina egna fastigheter".

Bengt Germundsson:

– Detta förslag valde Kudo och (MP) att reservera sig mot skriftligt. Det han nu föreslår i en motion har han således så sent som i juni röstat emot. Ett beslut som han även reserverat sig mot.

Bengt Germundsson anser att det finns anledning att tala om att Nobuaki Kudo och Miljöpartiet för tre månader sedan reserverat sig mot samma förslag och beslut som Miljöpartiet nu själv lyfter i en egen motion.

Germundsson påpekar att miljö- och byggnadsenheten agerat i flera ärenden. Detta med "påpekanden, uppmaningar, förelägganden och viten mot fastighetsägare som skräpar ner eller har ovårdade fastigheter".