Nu skall det direkt anställas en projektledare så att pengarna så snabbt som möjligt kommer regionens små- och medelstora företag till nytta i sin kompetensförsörjning.

FAKTA: Socialfonden

Uppgift: Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste instrument för att stödja sysselsättni..

FAKTA: Socialfonden

Uppgift: Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna.

Kostnad: Socialfondens utgifter är omkring tio procent av hela EU:s totala budget.

32 företag i regionen har redan anmält sitt intresse för projektet, av vilka nio finns i Ljungby.

– Men det är absolut inte för sent för företagen att hoppa på nu. Vi vill att fler företag anmäler sig - det är bara att kontakta sin kommuns näringslivsavdelning, säger Karin Palmér, som är samordnare i näringslivsfrågor i Region Kronoberg

Lång tid

– Projektet har egentligen pågått en lång tid, eftersom det började med en pilotstudie här i Ljungby, säger Pernilla Lydén, samordnare för högre utbildning på Ljungby kommun.

Det var en kompetensbehovsanalys som gjordes i Ljungby och den blev färdig under 2016. Analysen kom fram till att många företag upplevde en kompetensbrist inom sitt företag bland annat beroende på att det inte fanns utbildningar som kunde ges till den nuvarande personalen. Många tyckte också att det var svårt att tillsätta tjänster och få tag i den specialkompetens som behövs.

Inom regionen vill näringslivscheferna jobba vidare med studien från Ljungby i sitt nätverk, och samtidigt uppstod mjöligheten att söka bidrag till projektet via en av EU:s strukturfonder, Europeiska socialfonden.

Annons

Karin Palmér har tillsammans med en grupp bestående av bland andra Pernilla Lydén från Ljungby och Charlotte Sköldberg från Växjö kommun och Lillemor Karmenstad från Lessebo jobbat vidare.

– Tack vare att vi redan hade en pilotstudie gjord i Ljungby, så låg vi väl framme med arbetet och skänkte pengar, berättar Karin Palmér.

Och i förra veckan kom alltså beskedet att man får pengar för det fortsatta arbetet.

– Vi skall direkt anställa en projektledare. Vi ligger väl framme där eftersom vi redan har sökt efter en projektledare som vi kunde anställa om vi beviljades pengar, säger Karin Palmér.

Målgruppen för projektet, som löper till 2020, är alltså små och medelstora företag, som i dessa sammanhang innebär företag med upp till 249 anställda. Insatserna vänder sig till både arbetsgivare och arbetstagare. Däremot kan pengarna inte användas till personer som inte redan är inne i företagen, utan det är frågan om att kompetenshöjningen skall ske bland redan anställd personal.

Fyra grundpelare inom projektet har angetts, och det är

• en gemensam kartläggning av företagens kompetensbehov

• coachningsinsatser för att främja företagens kompetensförsörjning

• Konkreta kompetensutvecklingsinsatser för arbetstagare och arbetsgivare samt

• att undersöka möjligheterna till gemensam digital utbildningsplattform.

– När vi anställt en projektledare skall vi direkt undersöka vilka konsulter som kan vara lämpliga att hjälpa oss, säger Karin Palmér.

– Speciellt intressant tycker jag att det är med coachningsinsatserna som skall främja företagens kompetensförsörjningsarbete, säger Pernilla Lydén.