Replik till "En ny skola behövs för framtiden i kommunen" av Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M), Bo Bergsjö (L), Gun-Britt Cedergren (KD). I tidningen 9 september.

Socialdemokraterna har drivit på frågan om att bygga en ny skola i Västra Bökhult, men mötte under förra året motstånd från flera av allianspartierna. Det gör oss glada att de nu förstått behovet och är med på att bygga, men den utdragna processen har medfört konsekvenser.

Det är idag överfullt i flera av kommunens grundskolor, upp till 28 elever per klass, och fler barn är på väg in. Den utdragna processen innebär nu att en skola ska byggas av paviljonger, nödvändigt, men dyrt. Det är inte att vara rädd om skattebetalarnas pengar.

Alliansen fokuserar på att minska kommunens lånebörda, men verkar helt ha glömt bort driftskostnaderna. Det alternativ som alliansen valt att gå vidare med är minst 4 miljoner kronor dyrare per år. Siffrorna är visserligen osäkra eftersom ingen verkar ha sett något hyreskontrakt, men i det material vi hade som grund för beslutet, samt det material som våra jurister tagit fram, är det tydligt att alliansens lösning är mycket dyrare för skattebetalarna jämfört med en kommunal byggnation av skolan.

4 miljoner kronor räcker till 8 lärartjänster om året. Eller att amortera 100 miljoner under en 25 årstid. De följande 25 åren som vi räknar med att en skola ska finnas försvinner då ytterligare 100 miljoner kronor som istället kan läggas på välfärdstjänster.

Annons

Eva Ballovarre (S) –kommunalråd i opposition

Stefan Jönsson (S) –utbildningsnämndens andre vice ordförandeg

Relaterat: Insändare: En ny skola för framtiden