De ville istället utreda olika alternativ och göra miljökonsekvensanalyser av ledningar på flera håll i kommunen. De menade att man inte kunde ta ett beslut om en investering redan nu eftersom det presenteras en utredning på torsdag. Detta yrkande avslogs dock med röstsiffrorna 37-12 eftersom Socialdemokraterna röstade med alliansen.

Ämnet vållade dock het debatt redan från början av mötet under allmänhetens frågestund. Mats Höstbo, Tommy Göransson och ytterligare ett par personer ställde Allianspolitikerna mot väggen.

– Det är onödigt att lägga pengar i budgeten när kostnaden kan bli en tiondel av 250 miljoner med minireningsverk. Skjut på beslutet, sa Per Karlberg.

Tommy Göransson (MP) tog upp att det skulle kosta mer än en miljon per hushåll med en överföringsledning mot 50 000 kronor om man gör det i egen regi.

Annons

Magnus Gunnarsson (M) och Carina Bengtsson (C) försvarade dock alliansens ståndpunkt genom att bland annat säga att minireningsverk har kortare livslängd och att kommunen är skyldiga att tillhandhålla denna service. Gunnarsson vill vänta in sammanställningen på torsdag för att få en heltäckande bild vilken väg som är rätt att gå, och till exempel se om det verkligen räcker med 25 miljoner för minireningsverk.

Björn Gullander (V) frågade då om det var kvalitetssäkrad demokrati att ta beslut om en investering som det inte finns beslutsunderlag för ännu. Men Magnus Gunnarsson hänvisade då till ett tidigare beslut om att bygga ut VA-nätet och att ta pengar i nästa års budget och sedan välja den lösning som visar sig vara bäst efter sammanställningen. Blir det pengar över i budgeten är det knappast något problem, menar han.

I övrigt berömde flera politiker det fina samtalsklimatet i budgetberedningen och den konsensus som finns i många frågor till exempel satsningen på fyra skolor och mycket annat.

– Jag tror vi är smått unika om detta i Ljungby, om grunden som vi la i arbetsutskottet tillsammans, sa Carina Bengtsson.

Mycket riktigt gick alliansens förslag igenom med Socialdemokraternas två tillägg om 1,2 miljoner i ökad bemanning i äldreomsorgen och en halv miljon till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Det enda som fullmäktige körde över kommunstyrelsen med var gratis bad för pensionärer för 300 000 kronor, samt uppdrag att göra en u utvärdering av förra årets budgetsbeslut om 800 000 kronor till undersköterskeutbildning av vikarier. Det ska utredas om det bidragit till att omsorgen fått fler undersköterskor och hur utbildningen för dem har varit.

Fotnot: De slutgiltiga besluten om fullmäktige kom vid 21-tiden och därför följer mer från fullmäktige i onsdagstidningen och på webben.