För en månad sedan var det i vanlig ordning festligt när årets avgångselever sprang ut från Haganässkolan i Älmhult.

Den här gången rörde det sig om 150 elever.

Sedan en tid tillbaka pågår planeringen inför det nya läsåret, och då konstateras att antalet elever kommer att öka.

– Vi tar in betydligt fler elever än vi släppte ut, säger Elisabeth Roos Jonsson.

– Det ökar och det känns bra.

Annons

När höstterminen drar igång i nästa månad kommer drygt 180 elever att påbörja sin gymnasieutbildning i Älmhult.

Det finns en tydlig anledning till att det blir en ökning av elevantalet.

Mer attraktiv

– Det är fler av de elever som bor i kommunen som väljer att gå på vår skola.

– Detta visar att elever och personal har gjort ett jättebra jobb som fått skolan att bli attraktiv.

Ökningen av elevantalet är fördelat inom olika program, och ett nytt sådant är IB-programmet som har 20 förstahandssökande.

Till saken hör också att det är ganska små elevkullar som slutar årskurs 9, men snart väntar en tidsperiod då elevkullarna ökar.

– Då är det bara att hoppas att allt fler elever väljer Haganässkolan.

På gång inom skolan är att göra i ordning de gemensamma utrymmena, vilket ska öka skolans attraktivitet.

Ett nytt varumärke kommer att presenteras i höst.