– Normalt sett så är asbestkomponenten bunden i materialet och utgör ingen risk för människors hälsa. Om man däremot borrar, sågar eller på annat sätt bryter sönder materialet frigörs asbestpartiklar som kan innebära en hälsorisk företrädelsevis om det är frågan om en mer långsiktig exponering, förklarar han.

Fakta: Asbest

• ”Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när ..

Fakta: Asbest

• ”Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när material innehållande asbest börjar bearbetas som fibrer kan frigöras och bilda ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar.” (Wikipedia)

• ”Om man andas in asbesthaltigt damm kan man bli allvarligt sjuk i bland annat cancer. De allvarliga sjukdomar man kan drabbas av i samband med asbest uppträder först efter 20-40 år.” (Arbetsmiljöverket)

• ”När man sågar, borrar, slipar eller på annat sätt bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbesthaltigt damm. Dammet innehåller nål- eller trådformiga asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna.” (Arbetsmiljöverket)

Någon miljörisk i egentlig mening är inte asbest, utan riskerna är förknippade med olika negativa hälsoaspekter.

– När det gäller den aktuella fastigheten så åligger det tillsynsmyndigheten att göra en värdering av huruvida det föreligger någon risk för människors hälsa eller miljön. Normalt sett är det kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som är tillsynsmyndighet och ansvarar således för att upprätthålla miljöbalkens regelverk, berättar han.

Smålänningen har sökt flera personer på kommunen för att ta reda på om en sådan värdering är gjord, men inte lyckats få något svar.