I augusti låg länets ungdomsarbetslöshet på 10,5 procent av arbetskraften, jämfört med 12,2 procent för ett år sedan.

– Det goda konjunkturläget och den starka arbetsmarknaden skapar många jobbmöjligheter för ungdomar inom de flesta branscher, säger Valdete Hashani, analytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen.

Men den positiva utvecklingen gäller inte alla grupper, utan nästan uteslutande ungdomar som har en avslutad gymnasieutbildning.

Kort om Kronobergs arbetsmarknad i augusti

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2017.

8,0 procent var inskrivna som a..

Kort om Kronobergs arbetsmarknad i augusti

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2017.

8,0 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 7 580 personer (9 319) varav 1 654 inom etablering (1 765).

10,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,2).* Sammanlagt 1 229 personer (1 394) varav 241 inom etablering (369).

3 477 personer var öppet arbetslösa (3 538) varav 577 inom etablering (969).

4 103 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 244) varav 778 inom etablering (796).

508 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (467).

619 personer fick arbete (603) varav 25 inom etablering (51).

48 personer varslades om uppsägning (46).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i augusti 2018.