Att ungdomar lämnar sina mindre hemorter och flyttar till städer för att plugga eller jobba efter gymnasiet är ingen nyhet. Men hur många återvänder när de är klara med sin utbildning?

– De flesta gör inte det, ytterst få väljer att flytta tillbaka till den mindre kommunen, säger Charlotta Mellander, som forskar i regional utveckling vid Handelshögskolan i Jönköping.

Hon har med hjälp av statistik från SCB tittat på hur många 18-åringar som bodde i varje kommun 2005 och jämfört siffrorna med hur många 25-åringar som bodde i kommunerna 2012. Och endast i 40 av landets kommuner har antalet ökat. 250 kommuner har alltså tappat ungdomar.

Kan det vara så att de senare, när de bildar familj i 30-årsåldern, väljer att flytta tillbaka?

– Det finns naturligtvis en del som gör det, men långt ifrån den stora massan. 18-åringar flyttar till en universitetsstad och efter utbildningen till en storstad där de får jobb, säger Charlotta Mellander.

Annons

Inte helt oväntat är det de städer som har högskolor och universitet som lyckas öka antalet unga, häribland Jönköping, Skövde och Växjö.

Värre ser det ut för småkommuner som Aneby, Habo och Lessebo, som har förlorat fler än 40 procent av sina unga och där man får en åldrande befolkning som ska försörja de yngre. Markaryd, Älmhult och Ljungby har också tappat många.

Situationen är allvarlig, värre än många kommuner verkar inse, enligt Charlotta Mellander.

– Gapet förstärks och skillnaderna späs på. För de stora kommunerna med hög inkomst och låg kommunalskatt går det bara bättre, medan framtidsutsikterna för mindre kommuner blir sämre.

Minskade skatteintäkter påverkar standarden i de mindre kommunerna. Trots ett skatteutjämningssystem som i dag innebär att rika kommuner få ge till de fattiga, kommer skillnaderna att bli påtagliga, uppger Mellander.

– Skolor och äldreomsorg blir lidande.

Charlotta Mellander säger att det finns mycket att ta tag i för politikerna i landet.

– Jag tror att kommunsammanslagningar måste upp på agendan. Det är så många små kommuner som inte har tillräckligt underlag att klara sig själva. Det måste till en bättre strategi för hur de här frågorna, säger Charlotta Mellander.