Elizabeth Peltola (C), oppositionsråd i Älmhult och ledamot i regionfullmäktige har under tisdagen suttit i sammanträdet där det beslutades om en skattehöjning.

— Det var flera som kom fram efter sammanträdet och frågade när vi tar beslut i Älmhult, de har ju sett förslaget om ytterligare 50 öre i skattehöjning, säger Elizabeth Peltola (C) efter mötet.

Hon säger sig vara oroad över att man varken på region- eller kommunnivå gjort en genomlysning av läget.

— Jag är bekymrad över att det varken görs en omvärldsanalys eller analys av verksamheten. Den högkonjunktur som vi är inne i nu kommer att stagnera nästa år enligt experter, och frågan är om det då går långsamt eller som de flesta högkonjunkturer slutar med dunder och brak.

Höjningen drabbar

Annons

Peltola menar att även om demografin förändras och kronobergarna i allt större utsträckning består av äldre, så ökar kostnaderna utöver det som förklaras av ålder och befolkningsökning.

— Det är viktigt att vi påverkar det vi kan, och inte låter saker och ting kosta mer. Vi måste hitta nya lösningar för att kunna hålla den välfärd vi har i dag.

Hon anser att en skattehöjning är en åtgärd som ska sparas tills dess att situationen är mer akut än nu.

— Om det blir som 2008 och proppen går ur ekonomin, då kan vi behöva höja skatten. Men den analysen saknas både i regionen och i Älmhult.

— 90 öre är en ganska rejäl höjning, och den kommunala skatten drabbar alltid de med minst medel mest. Det finns säkert de som kan betala mer i skatt, men det är hos de som inte har så mycket som en skattehöjning känns mest i plånboken.

Liksom i regionfullmäktige är det Sverigedemokraterna som avgör röstningen i Älmhults kommunfullmäktige. Hittills har partiets representanter meddelat att de inte ställer sig bakom en skattehöjning. Frågan avgörs vid nästa fullmäktige som hålls den 26 juni.