Kvinnojouren Märta är en ideell förening som startade 1983 och har i dag ett 15-tal som jobbar ideellt och har två anställda som tillsammans har 1,3 tjänster. Märta är såldes en organisation som bedrivs till stor del av ideella krafter. Och man får inte glömma att kvinnojouren är alltid underbemannad och underfinansierad, om man ser till det stora behovet som finns. Behovet av kvinnojourer är tyvärr alltid stort.

Hur ser då kvinnojourens budget ut? Ja, den baseras bland annat på föreningsarbete, alltså en billig arbetskraft.

Vad skulle det då kosta om socialtjänsten stod för hela kostnaden?

Med arbetsgivaravgifter med mera. Att spara in på bidraget till en sådan organisation som kvinnojouren Märta, är att i längden öka kostnaden då mer arbete måste läggas på socialtjänsten.

Så, sparar vi egentligen pengar? Eller skjuter vi bara ännu större kostnader framför oss?

Är det så, att alliansen redan nu känner att dess politik kostar alldeles för mycket och att man nu inser att båten håller på att sjunka?

Om båten läcker, så borde man leta upp det största hålet först.

Men här skriker styrman till besättningen att täppa till alla små hål så fort man kan.

Men det går inte att laga skeppet genom att täppa till några små hål, och låta det stora hålet fortsätta att läcka.

Och vem vill ta över en sådan skuta?

Nä, här behövs en ny STYRMAN.

Annons

Jimmy Stansert

Socialdemokraterna

Läs mer:

Relaterat: "Vi är i en akut ekonomisk kris"
Relaterat: Kvinnojouren får avslag för bidrag: "Vi känner oss överkörda och ledsna"
Relaterat: C-kvinnor: Orimligt att kvinnojourer ska behöva slåss för ekonomisk överlevnad
Relaterat: Insändare: Minskade bidrag - ett steg tillbaka