Tjänster inom kvinnodominerade yrken i vården har historiskt sett ofta varit deltidstjänster. Under ett möte i regionstyrelsen på tisdagen beslutades att heltid ska bli grundprincipen för alla nya tillsvidareanställningar i Region Kronoberg.

— För att åstadkomma ett jämställt samhälle ska vi erbjuda heltid. Men det är också så att vi faktiskt behöver vår personal. Vi behöver att våra medarbetare jobbar heltid i större utsträckning, såväl undersköterskor och sjuksköterskor som läkare, det gäller inom alla yrkeskategorier, säger Anna Fransson.

Än så länge har Anna Fransson bara mött positiva reaktioner på beslutet. Men hon är medveten om att det kan finnas anställda som inte orkar jobba heltid inom vården.

Annons

— Vi måste skapa en arbetsmiljö där det går att jobba heltid, så att man orkar och hinner göra ett bra jobb.

Fransson förklarar att det pågår är ett långsiktigt strategiskt arbete. Hittills har regionen bland annat höjt det så kallade nattindexet, alltså gjort så att de som kombinerar dag-, kvälls-, och nattschema får arbetstidssänkning. Man har också förstärkt med vissa servicetjänster på olika avdelningar för att avlasta vårdpersonalen.

— Vi gör mycket för att bli en attraktiv arbetsgivare och heltid är en del i det. Ska man locka unga så måste man erbjuda heltid, säger Anna Fransson.

Den som själv vill jobba deltid ska dock kunna göra avsteg från den nya normen.

— Man kan komma överens med arbetsgivaren om en lägre sysselsättningsgrad. Men grundprincipen ska vara heltid, det är en jämställdhetsfråga, säger Anna Fransson.