Intresset för att studera till sjuksköterska i Ljungby är stort, och den nya utbildningen som Smålänningen tidigare skrivit om har lockat till sig totalt 477 sökande. 98 sökanden har programmet som sitt förstahandsval. Statistik från högskolan visar att de sökande kommer från Ljungby och dess grannkommuner, samt att de flesta är kvinnor.

– Det är fantastiskt att så många har sökt till utbildningen och vi kan nu konstatera att satsningen ligger rätt i tiden, säger Paul Johannesson, utbildningsstrateg på Region Kronoberg.

CIL lockar även sökande med International sales and marketing, som i den första ansökningsomgången, som är för utomeuropeiska studenter, har 58 antagna. I den svenska sökomgången har 49 sökande utbildningen som sitt första val.

Däremot har söktrycket för Informationslogistik minskat. Den utbildningen har bara 24 förstahandssökande.

CIL