Till dess att de sista vattenproverna har analyserats klart ska boende i Bolmen samhälle fortsätta hämta vatten i vattentank på campingen.

Hur många personer har drabbats?

– Det finns ett 100-tal fastboende, men också en del fritidshus. Hur många av dem som varit där vet vi inte, säger Gustafsson.

Det myckna regnandet har ställt till det. Högt grundvatten i kombination med en läcka i systemet orsakade problemen.

– Normalt sett står vattnet aldrig så högt. Nu har det läckt in i en kabelgenomföring till vattenreservoaren. Den har inte varit tät, men nu har vi fixat det.

Om proverna från labbet i Jönköping visar att vattnet är bra så kommer kommunen att kunna säga okej att använda vattnet som vanligt igen.

Men fram till dess – troligen fredag – ska kranvattnet endast användas för hygien, det vill säga att tvätta sig och duscha.