När regionfullmäktige debatterade budget 2018 var det frågorna om hur årets underskott ska åtgärdas, och om det blir en skattehöjning som stod i centrum.

Fakta: Budgetförslag

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fokuserar i sitt budgetförslag på gör..

Fakta: Budgetförslag

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fokuserar i sitt budgetförslag på göra Region Kronoberg till en attraktivare arbetsgivare, minska vårdköerna, avskaffa delade turer på lasaretten, införa fler mobila och digitala lösningar inom vården, samt att se till att hela länet får bredband och wifi på alla bussar och tåg.

I förslaget finns en skattehöjning med 40 öre, som skulle ge regionen 162 miljoner kronor mer i kassan. De rödgrönas budget 2018 har ett överskott på 66 miljoner kronor.

Allianspartiernas budgetförslag innehåller inte någon skattehöjning, utan en utfasning av hyrläkare och en besparing på administrationen med tio miljoner kronor. Till satsningarna hör "den nära vården", som ska ge vårdcentralerna mer resurser och göra vården mer tillgänglig. Alliansen vill också satsa på speciellt centrum för cancervård och vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Att Ljungby lasarett ska drivas som intraprenad är också något som Alliansen vill jobba för.

På sista raden har alliansen ett överskott på 72 miljoner kronor.

Moderaterna menade att det finns gott om utrymme i den sex miljarder stora budgeten att klara verksamheten, utan en skattehöjning. Centerpartiets Sven Sunesson liknande den föreslagna skattehöjningen vid att hälla vatten i ett badkar utan att sätta i pluggen.

Men på den rödgröna sidan var budskapet glasklart, det behövs mer pengar för att klara verksamheten. Anna Fransson (S) flaggade däremot för att skattehöjningen kan komma att minskas, om de utlovade statsbidragen på 60 miljoner kronor faktiskt kommer.

Vilka förslag?

Debattklimatet var stundtals irriterat.

Anna Fransson tröttnade på Alliansens kritik om det rådande ekonomiska läget, och ställde frågan direkt till Suzanne Frank (M).

— Du sa att ni kommit med många sparförslag som vi inte har anammat, kan du nämna ett? Jag har inte hört något det enda som jag hört är krav på utvidgade uppdrag.

Suzanne Frank svarade:

— Vad vi har gjort vid varje tillfälle är att vi har sagt att det är väldigt viktigt att vidta åtgärder. Jag tycker inte om det där hånskrattet Anna, vi ska hålla högre nivå än så. Att ta fram vilka åtgärder det ska vara är inte vår uppgift som opposition.

Annons

— Du sa att ni kommit med förslag, men det enda som ni gjort är att ni har sagt att vi måste spara, svarade Fransson men fick genast svar av Frank.

— Problemet är att ni inte tagit i ekonomin, Du kan inte lägga det på oss. Vi har lagt förslag på att det måste vidtas åtgärder, men det är inte vår uppgift att ta fram vilka åtgärder det är.

Tar med skatten

Anna Fransson påpekade att Kronobergs län är litet till ytan, men har två akutsjukhus och att en stor del av befolkningen är äldre.

— Ska vi minska serviceutbudet i länet, eller utveckla hälso- och sjukvården. Därför måste vi ta tag i det jag pratat om så länge och bli en attraktiv arbetsgivare. Sven Sunesson (C) säger tänk på undersköterskorna. Ja, jag är den första att hålla med. Rösta på vår budget så kommer vi att göra det.

Suzanne Frank:

— Jag kan bara konstatera att det här med att vara attraktiv arbetsgivare, kommer inte att fungera i praktiken. Det ni ger med ena handen nu med OB och bonus, det tar ni tillbaka med andra handen. I praktiken blir det en lönesäkning med cirka 1000 kronor, så fungerar det med en skattehöjning.

Beredda att betala

Anna Fransson svarade att kronobergarna är beredda att betala för att de anställda inom kvinnodominerade yrken ska få bättre lön. Men fick genast svar att Suzanne Frank:

— Du säger emot dig själv. Det finns inget som hittills kommit fram i någon argumentation, som stödjer eller motiverar att kronobergarna ska få landets näst högsta landstingsskatt.

Men så var det dags för beslut i frågan och efter votering slutade det med att skattehöjningen kommer att genomföras. Detta skedde genom att Sverigedemokraterna la ner sina sex röster, och därmed vann de rödgröna med 30 mot 25.

För den som tjänar 25 000 kronor i månadslön kommer höjningen att innebära cirka 100 kronor mer i skatt i månaden. För regionen innebär skattehöjningen 162 miljoner kronor mer i intäkter.