Katarina Svärdh ser fram emot att tillsammans med Europakorridorens medlemmar verka för att uppnå den bästa nyttan av de stora investeringar i en ny generation järnväg, som nu ska göras av såväl staten som lokala och regionala aktörer.

Fakta

Europakorridoren är en ideell förening, som består av kommuner, städer, län och andra reg..

Fakta

Europakorridoren är en ideell förening, som består av kommuner, städer, län och andra regionala företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland. De svenska intressenterna äger solidariskt Europakorridoren AB. Föreningens och bolagets syfte är att verka för att Europabanan/Götalandsbanan byggs ut. Målet är också att föra Sverige och Skandinavien närmare Europa genom att knyta samman vårt höghastighetsnät med Europas.

– Vi talar om ett gigantiskt samhällsbyggnadsprojekt menar Katarina. Det känns stimulerande att få möjligheten att arbeta med alla kontaktytor hos föreningens medlemmar genom att bistå med kunskapsunderlag och verka för ökat samarbete, säger hon i ett pressmeddelande.

"Bästa tänkbara val"

– Nu, när ett genomförande av Europabanan/Götalandsbanan, det nya höghastighetssystemet - närmar sig, märker vi hur utbyggnaden börjar ifrågasättas, säger Europakorridorens ordförande Paul Lindvall.

– Det är mot den här bakgrunden som styrelsen och jag är övertygade om att Katarina är bästa tänkbara val av ny VD säger Paul Lindvall. Hon har all den erfarenhet och de personliga egenskaper som krävs. Jag önskar henne hjärtligt välkommen och ser fram emot att få arbeta tillsammans med henne, säger han.