Det har en längre tid varit stora problem för de 600 Ikeamedarbetare som pendlar mellan Malmö/Lund och Älmhult.

Under de senaste veckorna har problemen med förseningar tilltagit.

Det har varit dagliga förseningar och inställda tåg.

– Detta spär på en situation som sedan tidigare är mycket ansträngande, menar Gudmund Vollbrecht, projektledare på Ikea of Sweden.

– Vi kan inte nog poängtera vikten av en fungerande järnväg för vår verksamhet och vår kompetensförsörjning.

Ikea är medveten om att de åtgärder som genomförs på södra stambanan är nödvändiga, men att något måste göras på såväl kort som lång sikt.

Därför sätter Ikea in egna bussar mellan Älmhult och Malmö.