Stölden ska ha inträffat någon gäng mellan 1 och 10 juli.