Någon har gjort inbrott i villan på Södra vägen genom att krossa ett fönster, och har därefter sökt igenom bostaden. Om något har stulits, och i så fall vad, är oklart.