Oavsett om det gäller stora saker som vård och skola eller om det är så små saker som att man saknar en bänk att sitta på vid den lokala badplatsen. Centerpartiet är för valfrihet! Möjligheter ska finnas att välja det som passar en själv bäst, oavsett vad det gäller. Men det kräver också ansvar och respekt för andra människors val.

Centerpartiet i Ljungby vill införa medborgarbudget. Det går ut på att kommunen varje år avsätter en summa pengar som ska gå till utveckling av landsbygden. Det är sedan byföreningar, samhällsföreningar och liknande som ska kunna ansöka om pengarna. Det kan vara att restaurera en badplats, göra en ny busskur eller att anordna en byfest! Vi tror på att människorna på en plats själva vet vad som är bäst för dem och hur man kan använda pengarna på bäst sätt för att ge det där lilla extra som annars kan vara svårt att få till. Det bygger såklart på att det finns sammanslutningar som är demokratiskt valda i varje by. Vi hoppas att det kan skapa engagemang och en vilja att vara med och påverka! Det är viktigt!

Centerpartiet i Ljungby genom

Jenny Anderberg