Detta gör de av två anledningar. Dels handlar det om att snabbt kunna göra omkopplingar i elnätet om olyckan är framme, och dels är det för att så snabbt som möjligt kunna utföra reparationer om träd skulle falla över elledningar. Om det skulle hända dock så kan reparationer först utföras under onsdagsmorgonen.

— Stormvindarna beräknas hålla i sig under hela natten och en bit in på förmiddagen. Under sådana förhållanden kan vi inte låta våra montörer arbeta. Det är en alldeles för farlig arbetsmiljö för dem. Däremot kommer vi att ligga i startgroparna tidigt imorgon tisdag, säger Anna Schlyter, driftchef på E.on elnät i ett pressmeddelande.