En månad efter att den rödgröna sidan av fullmäktige valt att återremittera budgetbeslutet inför 2018, samlades ledamöterna återigen för att ta beslut.

Flera av talarna påtalade att man under den gångna månaden inte kommit närmare det som S, V och MP ville åstadkomma med återremissen, att klargöra hur besparingar på 19 miljoner kronor kommer att påverka kommunens verksamhet.

Kommunalrådet Eva Ballovarre (S) inledde debatten med att påpeka att det säkert finns pengar att spara, men att detta måste göras varsamt. Och detta menade hon talar för en skattehöjning, som skulle möjliggöra en mjukare väg för att hitta effektiviseringar.

– Jag har den senaste månaden fått till mig från oppositionen att jag borde skämmas för återremissen, att vi borde avgå och att det är en katastrof för Älmhult att budgetbeslutet sköts upp. Men då undrar jag hur oppositionen ser på den demokratiska processen. Det var ett demokratiskt beslut och det skäms jag inte för.

Armageddon

Ballovarre anklagade C, M och KD för att vara otydliga i sitt budgetförslag med vilken inriktning de vill att kommunens verksamhet ska ha, och kritiserade Alliansens besparingsförslag.

Hon följdes i talarstolen av Elizabeth Peltola (C) som kontrade med att de rödgröna sysslar med skrämseltaktik.

– Det är inte som om armageddon kommer att drabba oss om det inte bli en skattehöjning, sa hon och förklarade att även om S, V och MP vill höja skatten så innehåller deras budgetförslag också besparingar.

Annons

Vi ska inte glömma bort att nämnderna tillförs pengar, mellan 2017 och 2018 ökas rambudgeten med 62,5 miljoner kronor, sa Peltola och varnade återigen för att en lågkonjunktur kan vara nära anstående, och att en skattehöjning då vore mer rimlig än i dagens högkonjunktur.

95 kronor

Allianspartiernas ledamöter tog i debatten också upp kommunens fattigpensionärer, och hur de skulle drabbas av en skattehöjning på 50 öre.

– 95 kronor i månaden kan vara mycket pengar för de som har en liten marginal, sa Sonja Emilsson (M).

Lars Ingvert (S) hade en annan syn på saken.

– Vad drabbar min mor mest? En skattehöjning, att avgifterna höjs eller att servicen dras in? Jag tror att en skattehöjning drabbar henne minst.

Han menade också att socialnämnden inte alls fått det tillskott till kassan som Allianspartierna hävdat i debatten.

– Antalet bostäder för personer med funktionsvariationer har ökat med 25 procent de senaste två åren men ändå är det kö, och vi har inte fått några pengar tillskjutna för det. Alliansen säger att de vill satsa lika mycket som oss, men samtidigt ska de spara. Hur trovärdigt är det?

Kostymens storlek

Vågmästarna Sverigedemokraterna var tydliga med att en skattehöjning inte skulle komma på fråga, och kom med ett eget tilläggsyrkande om att kommunledningsförvaltningen, tekniska och informationsavdelningen skulle genomlysas i jakt på besparingar.

– Kostymen är lite för stor, men vi har de pengar vi har, sa Börje Tranvik (SD).

Efter en och en halv timmes debatt gick fullmäktige till beslut och efter votering stod det klart att C, M och KD:s budgetförslag vunnit med hjälp av SD, FP och partilösa Annika Rydh.