Byggnationen av en ny naturlekplats i Haganäsparken stoppades eftersom kommunen missat att marken som lekplatsen byggs på är en fornåker, och att det finns andra fornlämningar i området. Eftersom det förekommer fornlämningar skulle kommunen sökt tillstånd hos Länsstyrelsen innan byggnationen inleddes. Myndigheten utreder nu om kommunen gjort sig skyldig till brott mot kulturmiljölagen.

Länsantikvarie Heidi Vassi säger till Smålänningen på onsdagen att det ännu inte fattats något beslut, men att det troligtvis kommer att ske i nästa vecka.