De senaste skolundersökningarna visar att skolresultaten är på uppgång, Men för att den trenden ska fortsätta vill nu (M) alltså införa mobilfritt under lektionstid.

Det är Ulla Hansson (M), vice ordförande i barn– och utbildningsnämnden och Tilda Ragnarsson (M), ledamot, som kommer med förslaget.

Välsignelse och plåga

Annons

I ett pressmeddelande skriver de bland annat att mobiltelefonerna blivit både en välsignelse och en plåga.

"Vi föreslår därför helt mobilfria lektioner införs. På så sätt kan vi kanske ta ett litet steg i den riktning vi vill komma, nämligen en skola som erbjuder den studiero som krävs för att skolresultaten ska kunna fortsätta att gå åt rätt håll."

Används av föräldrar

De uttrycker även sin oro över att personal på skolor och förskolor lämnar ett yrke de brinner för eftersom de inte orkar att ständigt ifrågasättas av barnen föräldrar.

"Visst vill vi ha föräldrar som engagerar sig i sitt barns skolgång, men att i detalj styra över hur undervisningen bedrivs, båda via sociala medier och telefonsamtal under dygnets alla timmar kan vi inte se som en rättighet".

I en rapport från SKL fick Ljungby kommun låga värden när det gäller bemötande. (M) föreslår en utbildning, alternativt en temadag, för skolpersonalen för att ta upp den problematiken och förbättra mötena med kommuninvånarna.