Har nu konstaterat följande: Politiker och personal som jobbar med snöröjning i Ljungby kommun cyklar INTE till jobbet. De kör antagligen bil. För hade de gjort detta så hade cykelvägarna och även trottoarerna varit skottade.

Ska du ta dig till jobbet med cykel eller till fots så blir det med livet som insats. När du sedan ska hem så förmodar man ju att det är skottat men inte heller då har det hänt något. Inte ens sandat när det frusit på.

Man kan undra hur det går för alla gamla som ger sig ut och ska handla och liknande.

Tycker inte att det är försvarbart att "det ska ha kommit vissa centimetrar" innan det skottas när det gäller cykelvägar/trottoarer. De direktiven passar nog vägarna bättre.

Att man för miljön vill att folk ska börja cykla till jobbet gäller nog bara sommartid för jag förstår dem som har tillgång till bil och låter cykeln stå under vintermånaderna.

Åretruntcyklist