Jag har precis begärt ut allmänna handlingar om personalsituationen på Strömsnässkolan. Jag kan konstatera att av 42 anställda saknar 14 lärare lärarlegitimation, 30 procent, och åtta lärare är direkt obehöriga. När det sker en sådan allvarlig kris, som utspelade sig på Strömsnässkolan, då sju lärare sade upp sig och slutade, brukar det vara regel att tillsätta en haverikommission. Det är inte etiskt korrekt att bara gå vidare, lägga locket på och ropa efter arbetsro.

Orsaken till krisen måste analyseras och ansvariga ställas till svars, såsom rektor, förvaltningschef (felrekrytering av rektor) och ordföranden i utbildningsnämnden, där KD bär ett tungt ansvar. Hur kan några få personer på grund av bristande kompetens och dåliga ledaregenskaper få orsaka så stor skada för hundratals elever och föräldrar? Det är trots allt eleverna som ensamma står kvar på perrongen när deras tidigare lärare åkt till andra kommuner. Det är eleverna som skall bygga nya relationer till de lärare som nu kommit och sådant arbete är långsiktigt. Eleverna skall bli bedömda och betygsatta.

Betyg/bedömning

Nu i dessa betygstider är det således cirka tio lärare som inte självständigt får sätta betyg utan medbedömare. Tänk så mycket merarbete detta orsakar för de lärare som tjänstgjort i många år. Endast den som har legitimation får bedriva undervisning och sätta betyg, enligt Skolverket.

Annons

Rekryteringen av de nya lärarna.

De nyanställda har lockats av betydligt högre löner än flera av de som gav sig av. Betydligt högre än i Ljungby, Älmhult och Örkelljunga. Flera har också högre löner än de som varit trogna kommunen i många år. Vem betalar de nya högre lönerna? Jo, skattebetalarna i Markaryds kommun. Bor man som chef inte i kommunen är det lätt att misshushålla med skattemedel.

Likvärdighet.

Enligt skollagen skall skolan vara likvärdig men så är inte fallet i Markaryds kommun. På Strömsnässkolan består 30-35 procent av eleverna av nyanlända, vilket är en för stor andel av elevunderlaget jämfört med hela kommunen. Nu reagerar föräldrar genom att välja en annan skola, vilket får stora konsekvenser.

Till sist: Den blomstertid nu kommer ändå, men lusten och fägringen blir inte så stor i år för eleverna på Strömsnässkolan. Det finns smolk i glädjebägaren.

Lars-Peter Olsson (MP)

Här kan man läsa utbildningschefens svar:

Relaterat: INSÄNDARE: 80 procent av lärarna behöriga