Uttrycket ”tro, hopp och kärlek” är hämtat från Bibeln (1 Korintierbrevet 13:13). Skånemejerier har alltså bytt ut ”tro” mot ”kor”.

För en person som inte är kristen har kanske detta ingen betydelse. Men för oss som har en tro på Jesus är det stor skillnad. Tron är det vi bygger våra liv på. I Lukas evangelium kapitel 18 vers 7 beskriver Jesus hur Gud lyssnar tålmodigt på sina barn som ber. Men i den efterföljande versen ställer Jesus frågan om det kommer att finnas någon tro när han kommer tillbaka.

Det verkar som om att Skånemejerier har svarat nekande på den frågan.

Men vi hoppas och ber att du som läser detta svarar ja på frågan.

Anna Milston

Mona Milston