Visserligen har Danielssons gelikar, politiker och planerare, under årens lopp åstadkommit åtskilligt för att få fina hus att försvinna, exempelvis villa Tomtebo, men vi har ändå kvar Tellushuset, tidigare tingshuset vid Storgatan, tidigare prästgården, ett antal fina villor längs Bolmstadsvägen och nedre Olofsgatan, Sparbankshuset, kvarteret Smedjan och Gamla torg, för att nämna några. Med en fortsatt ”utveckling” kanske hotell Terraza eller Garvaren småningom av Danielsson kan klassas som Ljungbys finaste hus.

Den som vill ha mer fakta om de två hus Oskar Sohlberg byggde vid Bergagatans utlopp i Storgatan, kan förslagsvis läsa ”Ljungbyvyer i ord och bild”, kapitlet Storgatan. Om rivningar i Ljungby finns ett omfattande kapitel i ”Ljungbyvyer 2”.

Leif Norrman

böckernas författare

Relaterat: Nya lägenheter i "Ljungbys finaste hus"
Relaterat: Motreaktion på att Ljungby ligger högt i fulaste stad-omröstning