Angående artikeln i Smålänningen 18 september om trebarnsmamman som fått avslag på tandvård.

Utan tillgång till Socialnämndens utredning är det svårt att bedöma om avslaget på kvinnans tandvård är lagligt. Avslaget borde prövas i högre instans. Ett fel har utredaren gjort. Kvinnan borde fått sin ansökan prövad före besöket hos tandläkaren. Om kvinnans uppgifter är korrekta finns flera skäl att bevilja henne tandvårdskostnaden. Hon är ensamstående med tre barn. Om inkomsten är så låg som anges borde hon vara berättigad till bistånd.

Även om kvinnan har högre inkomst finns flera skäl att bevilja henne bidrag. En akut tandvård är viktig för alla drabbade. Hennes tandvård förefaller försummad av dålig ekonomi sedan en längre tid. Det är angeläget både av hälsoskäl och den fortsatta arbetsförmågan att hon får sina tänder lagade. I sådana här ärenden måste de sociala myndigheterna ha en långsiktig bedömning. Försummad tandvård av denna art kan få negativa följder för hennes fortsatta arbetsförmåga. Det kan få negativa följder för båda parter.

Jag har varit anställd inom socialvården som socialassistent och arbetsledare i 35 år. Lagen kan tillämpas olika. Mycket beror både på socialnämnd och utredande tjänstemän. Det är oerhört viktigt att göra allsidiga och omdömesgilla utredningar. Ett avslag endast grundat på ett visst inkomstöverskott enligt socialhjälpsnormen är otillräckligt.

Annons

En helhetsbedömning bör göras i sådana här ärenden.

K A Pettersson