Från att under stora delar av 1900-talet ha förbättrat sina resultat i tester som mäter intelligenskvoten har Danmark, Finland och Norge tappat i IQ under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet, enligt en artikel i tidskriften Intelligence.

Per år sedan 1900-talet är det genomsnittliga tappet 0,23 IQ-poäng, enligt Forskning & Framsteg.

När det gäller Sverige finns det ingen data för senare år men har legat nära grannländerna i mätningarna under 1900-talet. Den nyzeeländske statsvetaren James Flynn tror att Sverige följer med i grannländernas utveckling.

James Flynn är osäker på om utvecklingen går att vända

— Men det är långt viktigare att vi använder oss av den stora och faktiska ökning vi upplevt på lång sikt till något vettigt, än att bekymra oss över ett mindre fall, säger han till Forskning & Framsteg, enligt TT.