En älmhultsbo uttrycker i en skrivelse irritation över uppfräschningen av Esplanaden.

Personen i fråga tycker att vägen är för smal och undrar om lastbilar, sopbilar och brandbilar kan ta sig fram. Det finns även frågetecken för detta med alla gupp och farthinder, om inte underredet på bilarna kan skrapa i dessa. Dessutom anses såväl gångbana som cykelväg vara för smala.