Kommunstyrelseordförande Bengt Germundsson (KD) säger i ett pressmeddelande:

– Med anledning av en allt mer tilltagande osäkerhet i vår omvärld finns anledning att vi även på lokal nivå ser över vår verksamhet.

I skrivelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott i Markaryd vill Germundsson att en säkerhetsanalys genomförs av IT-säkerheten inom Markaryds kommuns samhällsviktiga verksamheter.

Tredje part

Annons

Anledningen till analysen är att utvecklingen har gått snabbt och att det kommer signaler om säkerhetsbrister i IT-systemet. Det handlar då om cyberattacker mot offentliga myndigheter, företag och organisationer. IT och lagring av digital information, skriver Germundsson, är en naturlig del av Markaryds kommuns verksamhet.

Cyberattacker riktas idag in på datorer, hemelektronik, smartphones med mera. Då gäller det hindra intrång som kan skada och sprida viktig information på ett otillåtet sätt. Dessutom kan kommunala datorer, skriver Germundsson, användas till så kallade anfallsvektorer mot en tredje part.

Grundlig analys

Bengt Germundsson hänvisar också till "svenska säkerhetsmyndigheter", som är överens om att det viktigaste är att påbörja en grundlig säkerhetsanalys av "den egna myndighetens IT-säkerhet".

Det är kommunledningen som har ansvaret för "styrning och ledning av arbetet med informationssäkerhet" inom de kommunala verksamheterna. En ny dataskyddsförordning kommer i början av maj nästa år och då vill Markaryds kommun vara igång med ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.