– Det är en tydlig trend som vi sett under många år men som har svårt att få genomslag i media, säger Carina Lindfelt chef för avdelningen Arbetsmarknad och Förhandlingsstöd på Svenskt Näringsliv.

Fyra av tio som utsågs till chef mellan 2012 och 2013 var kvinnor enligt statistik från Svenskt Näringslivs medlemsföretag.

– Det är en tydlig trend som vi sett i vår statistik under flera år. Det är inte tal om annat än att kvinnorna tar sig fram mot de ledande posterna inom våra medlemsföretag.

Annons

– Tyvärr är det en utveckling som har svårt att få genomslag i media. Debatten fokuserar på enstaka positioner på styrelsenivå och vill inte se den rörelse underifrån som sker bland företagen. Man använder alltså ett klassiskt ovanifrån-perspektiv för att beskriva situationen, säger hon.

Länet ligger efter

Jönköpings län ligger lite efter landet i övrigt med 24 procent kvinnliga chefer inom Svenskt Näringsliv jämfört med 35 procent i riket. På 15 år har andelen kvinnor på chefspositioner fördubblats, såväl regionalt som nationellt.

De traditionellt kvinnodominerade branscherna handel, hotell och restaurang och service får dessutom konkurrens i tabellerna.

De kvinnliga cheferna ökar kraftigt i traditionellt mansdominerade branscher enligt statistiken.

– I transportnäringen är närmare var fjärde chef en kvinna, inom industrin är det 21 procent kvinnliga chefer och i byggvärlden tio procent. Men då ska vi vara medvetna om att i byggbranschen är andelen kvinnor bara åtta procent. De som arbetar där har alltså ofta en chefsposition, säger Carina Lindfelt.