Enligt en undersökning som Försäkringskassan gjort har pappornas uttag av föräldrapenning inte ökat efter att bonusen infördes.

Fakta: Jämställdhetsbonusen

Bonusen är högst 13 500 kronor per barn för de föräldrar med gemensam vårdnad som delar lika..

Fakta: Jämställdhetsbonusen

Bonusen är högst 13 500 kronor per barn för de föräldrar med gemensam vårdnad som delar lika på föräldrapenningen.

2013 betalades ca 260 miljoner kronor ut i jämställdhetsbonus till ca 190 000 personer.

1182 nyblivna småbarnsföräldrar har intervjuats och 76 procent svarade att de inte påverkats av jämställdhetsbonusen när de delade upp sin föräldraledighet. Ändå svarar 90 procent att de tycker att tanken med bonusen är bra.

Försäkringskassan skriver i sin rapport att förklaringen "kan vara att föräldrar anpassar sina svar efter rådande normer om det delade föräldraskapet, d.v.s. att svara positivt till ett jämställt uttag även om de själva inte fullt ut delar denna uppfattning".

Undersökningen visar också att kunskapen om hur bonussystemet fungerar brister. Men det fanns inget samband mellan hur god kännedom om systemet som föräldrarna hade och i vilken grad de har påverkats av bonusen i sina val.