Jobblotsen kommer att tillhöra Ljungby kommuns näringslivsavdelning, och vara en del av det delvis EU-finansierade projektet Trappa upp, som kommunen ska driva tillsammans med arbetsförmedlingen, Ljungby Business Arena och kommunens arbetsmarknadsenhet samt vuxenutbildningen.

Bygga broar

Genom projektet, som pågår under två års tid, ska broar byggas för att öka de nyanländas möjligheter till jobb. Det handlar till exempel om att hitta praktikplatser och att matcha de nyanländas kompetens mot olika företag.

Annons

Tjänsten, som är en projektanställning på heltid under två år, finns sedan en tid utannonserad, och mellan 30 och 35 har hittills sökt.

– Sista dagen att söka är den 28 januari, säger näringslivschef Christopher Moberg, och konstaterar att flera av de som varit intresserade har fasta jobb i dag.

– Jag tror att många uppskattar att kunna jobba 100 procent med ett specifikt uppdrag, och att längden på projektanställningen tilltalar, menar han.

Avidentifierade

Tjänsten är den första som utannonseras av Ljungby kommun sedan beslutet togs att avidentifiera namnen på de sökande. Moberg vet med andra ord inte vilka som sökt, men väl vilka meriter de har.

– Det ger ett bra signalvärde och är rätt i tiden, tycker han.

I mitten februari är målet att någon ska ha erbjudits tjänsten.