Sedan 1989 erbjuds kvinnor i Kronoberg mammografiscreening för att på ett mycket tidigt stadium kunna upptäcka eventuella cellförändringar och på sikt bröstcancer. Men en stor grupp kvinnor blir aldrig kallade, de 10 650 kronobergare som är över 74 år och kvinnor.

Som det ser ut i dag så kallas kvinnor i åldern 40 till 74 år och övervägande delen kvinnor utnyttjar möjligheten och tidiga upptäckter görs. Dessa leder till behandling i en vårdprocess som i Kronoberg är bland landets bästa.

Annons

– Vi vet att cancersjukdom ökar med stigande ålder. Vi vet också att vi lever allt längre och håller oss relativt sett friska längre upp i åldrarna. En 75-åring idag är ofta arbetsför, nyfiken på livet, reser, studerar, tränar, passar barnbarn och gör ideella insatser exempelvis. Ett gott liv i ett livskraftigt län, säger Britt-Louise Berndtsson, Centerpartiet.

Centerpartiet anser därför att regionen behöver inkludera även kvinnor över 74 år i kallelser till mammografi.

– Vi är medvetna om att röntgen just i nuläget har ett ansträngt läge, men vi vet också att vägen från förslag till beslut och därefter genomförande är lång, fortsätter Britt-Louise.

En invändning kan vara att om en kvinna över 74 år själv ber om mammografi, så går det att ordna.

– Detta är inte jämlik vård, menar Britt-Louise. Även inte fullt så försigkomna behöver vår omsorg. En återkommande kallelse är mycket mer kraftfull, den är både en påminnelse och en viktig uppmaning. Här finns både lidande och resurser att spara, säger Britt-Louise Berndtsson, Centerpartiet, ledamot i Regionstyrelsen samt i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg.