SVT var först med att berätta om att Riksbanken nekat Kristen TV i Älmhult (bolaget bakom Kanal 10) att lösa in sedlarna. Gåvan på 24 000 kronor i ogiltiga svenska sedlar kommer från en anonym givare, och det är detta som skapat problem. Riksbanken menar att en donation från en anonym givare innebär att pengarna kan misstänkas komma från kriminell verksamhet.

Kristen TV har överklagat Riksbankens beslut till förvaltningsrätten i Stockholm, och vill få tid att spåra den anonyma givaren så att denna kan ge sig till känna och redovisa pengarnas ursprung.

I sin överklagan skriver Kristen TV att det finns en lång tradition inom kristendomen i Sverige att ge gåvor, och att detta ofta sker anonymt.

Hos Riksbanken kan ogiltiga sedlar lösas in, oavsett hur gamla de är, mot en avgift. Men lagen om penningtvätt innebär att Riksbanken måste göra en kontroll om varifrån pengarna kommer.