Moberg, som är delägare i Empleo bemanning och rekrytering, och tidigare näringslivschef i Ljungby kommun, undrar om politikerna kan lova att Eka industiområde norr om Ljungby kommer bli klart före 2022.

Moberg, som är delägare i Empleo bemanning och rekrytering, och tidigare näringslivschef i Ljungby kommun, undrar om politikerna kan lova att Eka industiområde norr om Ljungby kommer bli klart före 2022.

Det är ett stor område, runt 50-60 hektar motsvarande en normalstor gård, som ligger mellan Strandmöllan samt halkövningsbanan och fram mot den norra E4-avfarten till Ljungby.

Tekniska förvaltningen arbetar med frågan, men Moberg tycker att det behövs prioriteras ytterligare av politikerna.

– Det behövs en tydlig deadline så processen påskyndas ytterligare. Det finns ingen ledig industrimark utmed E4, och vi behöver mer attraktiv industrimark för Ljungby framtida utveckling, säger han och kommer med ett konkret förslag:

– Jag tycker det ska stå skyltar på Eka med texten: Här står industriområdet färdigt till 2022, välkomna att höra av er! Då ser företagen det, och kan ta i det i sina framtidsplaner. Men det ger också ett viktigt signalvärde.