För en vecka sedan lade S, V och Mp fram sina budgetförslag för Region Kronoberg med fokus för barn och unga och nu lägger alliansen sitt motförslag för 2019. Köerna till BUP (barn- och ungdomspsykiatri) är en av de viktigaste frågorna.

– 400 ungdomar väntar på utredning i BUP. För oss är det ganska enkelt, med ett vårdval och fler aktörer kommer köerna att minska och det blir en ökad valfrihet, säger Mikael Johansson (M) i regionstyrelsen.

2 700 väntar i vården

– Vi i Kronoberg har de snabbast växande köerna och det är inte acceptabelt. 2 700 kronobergare väntar på operation eller åtgärd.

Men Mikael Johansson vill inte bara prata sjukvård.

– Den regionala besöksnäringen och näringslivet är viktigt. I Kronoberg ligger vi bra till i jämförelse med andra regioner vad gäller hotellnätter men besöksnäringen är den snabbast växande näringen så vi har mycket att hämta där.

Har regionpolitiken en stor betydelse i dessa frågor?

– Vi kan till exempel stötta det lilla vandrarhemmet och från det offentliga ge bra förutsättningar till företagen.

Driva digitalisering

Alliansen satsar också på en "utvecklingsvårdcentral" som driver digitaliseringen tillsammans med näringslivet och vill se ett ökat samarbete med Linneuniversitetet.

Annons

I synsättet på den nära vården menar Mikael Johansson att det inte skiljer särskilt mycket mellan S /MP/V och alliansen.

– Vi är ganska överens och vill ungefär samma sak. Det är vissa skillnader hur i och i vilken takt det ska göras.

Mer vård ska erbjudas närmare patienten och fast vårdkontakt ska erbjudas till de som önskar det.

Satsa på medarbetarna

Slutligen vill alliansen fortsätta att satsa på medarbetarna i Regionen.

– Vi fortsätter de satsningar som redan under denna mandatperiod finns. Vi behöver satsa på fler AST (akademisk specialisttjänstgöring) för sjuksköterskor. Men vi behöver också karriärvägar inom de olika professionerna.

Även här är digitaliseringen viktig att utveckla och hantera på rätt sätt. Den ska frigöra tid till personalen som istället ska få mer inflytande över verksamheten och ekonomin.

Relaterat: De vill satsa på barnen i Kronoberg