Under måndagsmorgonen berättar polisen att mycket träd har fallit, men att inga personer ska ha skadats till följd av Gorms framfart.