Ljungbys tre toppolitiker gjorde gemensam sak och begärde i ett brev till Telia att avvecklingen av det fasta nätet (kopparnätet) i Ljungby ska senareläggas. Smålänningen har tidigare berättat om att nedsläckningen inleds i slutet av november, och att en del av kommunen då påverkas.

Det är kopparnätet för 22 stationer som avvecklas den 30 november.

Fakta: Orter som berörs 2017

Orter i Ljungby kommun som berörs av nedsläckningen 2017: Annerstad, Bolmarö, Byholma, Bäc..

Fakta: Orter som berörs 2017

Orter i Ljungby kommun som berörs av nedsläckningen 2017: Annerstad, Bolmarö, Byholma, Bäck, Bölminge, Gashult, Ivla, Kvarnagård, Kvänslöv, Ljunghult, Möllaregård, Målaskog, Odensjö, Ränte, Södra Bolmsö, Tannåker, Tjurköby, Tumhult, Yxkullsund, Åsen, Äpplanäs och Öslöv.

"Ett stort antal fastigheter i kommunen kommer att beröras av denna avveckling, och hundratals hushåll och näringsidkare kommer att drabbas" skriver Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C) och Anne Karlsson (S) i brevet till Telia.

Varför så bråttom?

Ljungby kommun har som mål att 95 procent av kommunens fastighetsägare vid slutet av 2020 ska ha erbjudits att koppla upp sig med fiber. Vid slutet av detta år kommer 90 procent av fastighetsägarna ha fått möjligheten att ansluta sig. Och det är därför som politikerna nu vill att Telia ska skjuta på nedsläckningen av nätet.

– Varför är det så bråttom? Det grävs runtom i vår kommun och det handlar om kanske ett halvår som nedsläckningen behöver skjutas upp, säger Carina Bengtsson till Smålänningen.

Annons

I brevet till Telia skriver de: "Ljungby kommun förstår att kopparnätet inte är framtidens kommunikationslösning. Men, vi önskar att Skanova och Telia ger dispens under en övergångstid för att säkra en säker och stabil övergång till bredband som en effektiv kommunikationsslösning".

Kan inte vänta in fiber

Telia har också svarat på Gunnarsson, Bengtsson och Karlssons brev, men Ove Alm ansvarig för framtidens nät på Telia, ger inte mycket för kommunens syn på saken.

Han beskriver i sitt svar hur kommunikationen om nedsläckningen skett i god tid, ett och ett halvt år innan den genomförs. Detta för att operatörerna ska ha tid att informera sina kunder, avsluta abonnemang och hitta nya framtidssäkra lösningar.

Och just på grund av detta menar Telia att det är av yttersta vikt att övergången från kopparnätet sker som planerat. Ove Alm menar också att det vore omöjligt att synka övergången med de tusentals fiberprojekt som pågår runtom i Sverige.

Ansvarsfullt att inte skjuta upp

"Att ge dispens och skjuta på övergången till framtidens nät i Ljungby skulle sådeles inte bara innebära att kunderna blir kvar på en infrastruktur som inte är framtidssäker utan dessutom att Telia skulle göra avkall på den förutsägbarhet som är central för kunderna och som utlovats till kunder, operatörer och myndigheter" skriver Ove Alm i sitt svar.

Carina Bengtsson har fört frågan vidare till regional nivå, och regionala utvecklingsnämnden kommer att skicka en liknande skrivelse till Telia.