Vid fullmäktige ställde Börje Tranvik frågan till Lars Ingvert (S) socialnämndens ordförande, om vilken satsning som görs inom kommunen för att komma tillrätta med drogproblemen.

– Vi har i dag privata och kommunala skolor och HVB-hem för ensamkommande. Vad gör kommunen för att alla ungdomar ska få samma information om droger och dess verkan. Om det stämmer som det står i brevet måste vi göra något.

Lars Ingvert svarade att socialnämnden länge diskuterat hur problemet ska hanteras, och att de diskussionerna mynnat ut i att kommunen anställer fältassistenter.

– Vi vet att problemen med missbruk har ökat och därför har vi anställt fältassistenter. I januari kommer två fältassistenter arbeta ute bland ungdomarna. Hur satsningar görs i skolan kan jag inte svara på.​