– Det finns i dag mellan 60 och 70 olika rankingar som kommunen är med i. Resultatet av dem poppar upp i verksamheten, och antingen är vi glada för att resultatet är bra, eller så undrar vi varför det gått så dåligt. Men vi kan inte springa på 70 bollar samtidigt, säger Gunnarsson.

De 19 rankingarna

Här är de 19 rankingar som Ljungby kommun kommer att förhålla sig till i sitt arbete i fra..

De 19 rankingarna

Här är de 19 rankingar som Ljungby kommun kommer att förhålla sig till i sitt arbete i framtiden:

Sveriges Friluftskommun

Sveriges Miljöbästa kommun

Håll Sverige Rent-kommun

Sveriges godaste vatten

Sveriges bästa Skolkommun

Sveriges bästa skolmat

PRO:s Äldrebarometer (bo och leva samt matpriser)

Nils Holgersson (sophämtning, vatten och avlopp, el)

Kommunens Kvalitet i Korthet (Kkik)

Löpande Insikt

Årets Superkommun (Årets Landsbygdskommun)

Bäst att Bo

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser

Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun

Diplomering Fairtrade City

Sveriges tryggaste kommun

Bästa fastighetsägarkommunen

Lokalt företagsklimat - Svenskt Näringsliv

Med detta i åtanke fick utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram de rankingar som är relevanta, och det blev en lista på 19 stycken undersökningar med allt från SKL:s Kvalitet i korthet till Svenskt Näringslivs företagsranking.

Och med denna förändring kommer tjänstemännen att kunna arbeta mer aktivt med rankningarna, och föra statistik över vilka åtgärder inom kommunen som påverkar resultaten.

– Vi har tidigare haft svårt att avgöra vilken åtgärd som gjort att vi gått upp eller ner i rankingen, och därför har vi skalat bort drygt 50 olika mätningar, säger Gunnarsson.